Ieder mens is de smid van zijn eigen geluk.

loopbaan De rode draad in mijn loopbaan is dat ik mensen help bij het vinden van oplossingen voor hun problemen; samen zoeken we een passende aanpak. Als ergotherapeut deed ik dat op praktisch niveau: ik hielp mensen om zich zo goed mogelijk te redden in het dagelijks leven. Als arbeidskundige bij het UWV beoordeel ik in welke mate cliënten in staat zijn om te werken en zoek ik met hen naar de juiste werkplek. Als coach ondersteun ik mensen met problemen in de werksituatie.

overdragen Wat ik op verschillende terreinen aan kennis en ervaring heb opgedaan, vind ik nog altijd zo boeiend, dat ik dat graag overdraag aan anderen. Zo was ik jarenlang hbo-docent ergotherapie. Gaandeweg heb ik me ontwikkeld tot docent en trainer op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, sociale zekerheid en personeelsmanagement. Deelnemers waarderen mijn inhoudelijke kennis, maar ook mijn enthousiasme. En er wordt gelachen!

visie Samen werken aan problemen betekent voor mij: tot andere, creatievere oplossingen komen door niet uit te gaan van ‘jouw visie’ of ‘mijn visie’, maar door te zoeken naar wat ons verbindt en wat ons verder helpt. Dan zijn er uitkomsten mogelijk waar iedereen beter van wordt. Samen werken is op die manier voor mij letterlijk samenwerken. (Vrij naar Stephen Covey, ‘Het derde alternatief’.)

aanpak Erkennen dat er een probleem is, daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen en de blik vooral op de toekomst richten - die houding stimuleer ik bij de deelnemers van mijn coachings- en trainingsactiviteiten. Ik ondersteun hen in hun veranderingsproces, maar ze houden er zelf de verantwoordelijkheid voor. Zo komen ze (weer) in hun kracht en kunnen ze zelf de draad weer oppakken. ‘Ieder mens is de smit van zijn eigen geluk!’ Mijn doel is bereikt als mensen inzicht krijgen in hun situatie en in beweging komen. Dat vind ik altijd mooi en inspirerend om te zien.

Ineke Smit is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en bij de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Ook heeft ze het kwaliteitskeurmerk ‘erkend coach’ van St!R. Buro-InekeSmit is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en past de btw-vrijstelling onderwijs toe. Vanuit mijn verschillende netwerken schakel ik collega-professionals in, als dat voor een opdracht wenselijk of noodzakelijk is.

Ineke Smit