Amsta communicatietraining over werken met familie; gespreksbegeleiding; onderzoek onder medewerkers over samenwerken met familie

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis samenwerkingstraject artsen en verpleegkundigen voor verbetering van kwaliteit van zorg

BelastingDienst training ‘Grip op verzuimgedrag’ voor management, in opdracht van RadarVertige

Centric Solution, IT dienstverlener intervisiebegeleiding HRM-adviseurs

Gemeente Rotterdam, Sociale Zaken en Werkgelegenheid arbeidsmarktontwikkeling en stimuleringsmaatregelen voor klantmanagers, in opdracht van ISBW

Herbergier diverse locaties, trainingen communicatie en samenwerken Lees meer

Hogeschool van Amsterdam hoorcollege en workshop sociale zekerheid in Nederland; extern deskundige (assessor) bij competentiebeoordeling

NCOI Opleidingsgroep hbo-modules personeelsmanagement, verzuim en re-integratie, en sociale zekerheid; beoordeling hbo-modules; begeleiding studentportfolio’s

Nieuw Amstelrade (Osira/Amstelring), locaties lichamelijk gehandicapten ontwikkelen en begeleiden van visiebijeenkomsten; teamtrainingen over communicatie en samenwerken, en houding en gedrag; training en empowerment van cliënten; organiseren van spiegelbijeenkomsten; (team)coaching

SOSV Opleidingen modules inleiding en organisatie sociale zekerheid, hbo-kwalificatie

UWV trainingen klantvriendelijk werken onder de noemers ‘De Buitenwereld’ en ‘De Wereld van het Werk’, in opdracht van Vergouwen Overduin trainingen confronterende gespreksvoering en training van werkcoaches WW, in opdracht van RadarVertige

Van Goede Huizen gespreksbegeleiding medewerkers en familie in de psychogeriatrische zorg; communicatietraining voor medewerkers kleinschalige woonvormen. Lees meer.

Werkplein Lelystad training voor werkzoekenden, in opdracht van RadarAdvies

Ineke Smit