Oefenen met een acteur zet aan tot reflectie en gedragsverandering

vaardigheden Buro-InekeSmit verzorgt trainingen op het gebied van sociale en communicatieve vaardigheden, zoals klantgericht werken, communicatie en samenwerken, teambuilding, omgaan met agressie, confronterende gespreksvoering, en gesprekstrainingen speciaal voor leidinggevenden, bijvoorbeeld training van verzuimgesprekken. Buro-InekeSmit begeleidt bestaande programma’s en ontwikkelt trainingen op maat.

werkvormen In mijn trainingen stimuleer ik deelnemers op verschillende manieren tot activiteit. Theorie en wetenschappelijke inzichten koppel ik aan de eigen praktijk van de deelnemers. Opdrachten gaan uit van hun ervaringen. Om gedrag en gesprekstechnieken te oefenen zet ik acteurs in. Werkvormen die ik in trainingen gebruik, zijn onder meer:      
• Interactieve overdracht van theorie: eigen kennis en ervaring van deelnemers koppelen aan theorie en onderzoeksresultaten                                                    
• Oefenen met een acteur; dit zet aan tot reflectie en gedragsverandering                
• Brainstormsessies wanneer er geen kant-en-klare oplossing is                              
• Stellingen en dilemma's (achterkant van het gelijk)
• Lijnopstellingen om overeenkomsten en verschillen in visie of mening te bespreken    
• Beeldende werkvormen.

Ineke Smit