Verbetering van het onderlinge contact, het overleg, de samenwerking

onafhankelijk Wanneer gesprekken tussen verschillende partijen moeizaam verlopen en de communicatie stokt, kan het prettig zijn een onafhankelijke gespreksbegeleider in te schakelen. Die rol neem ik graag op me. Als gespreksbegeleider draag ik bij aan verbetering van het onderlinge contact, het overleg en de samenwerking. Ik breng de communicatie weer op gang, begeleid de gesprekken en bewaak het proces. En ik help bij het vinden van een oplossing. Voor de verpleeghuiszorg bied ik samen met een mediator en een coach gespreksbegeleiding aan via ‘Van Goede Huizen’(link naar www.vangoedehuizen.nl). Het doel is de communicatie tussen familie van (psychogeriatrische) verpleeghuisbewoners en medewerkers te verbeteren. Daarnaast treed ik op als gespreksleider. Ik heb ervaring als discussieleider van themabijeenkomsten en als dagvoorzitter op symposia. Aan de ontwikkeling van dit soort bijeenkomsten werk ik ook graag mee.

Ineke Smit